Menu


Alle e-mails en berichten verzonden door FIGURAD Bedrijfsrevisoren worden gescand op virussen. De verzonden informatie is enkel bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het geadresseerd is en anderen die toestemming hebben deze te mogen ontvangen. Dit bericht kan vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatten. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij op de hoogte gesteld dat elke openbaarmaking, herverzending, verspreiding of gebruik, of elke actie in verband met deze informatie verboden is.

Als u dit bericht per vergissing ontvangen heeft, brengt u ons onmiddellijk op de hoogte door op dit bericht te reageren en verwijder het uit uw systeem. FIGURAD Bedrijfsrevisoren is niet verantwoordelijk voor het correct of volledig versturen van de informatie in dit bericht noch voor enige vertraging bij de ontvangst ervan.

De opinies of adviezen gericht aan onze cliënten, zijn slechts bindend indien zij bevestigd worden per ondertekende brief en/of fax.

Indien u enige problemen ondervindt, kan u zich wenden tot postmaster@figurad.be